Máte desiatky až stovky priateľov a obľúbených Facebook stránok, od ktorých odoberáte príspevky. Je to obrovské množstvo informácií, ktoré je ťažké spracovať a ešte ťažšie si zapamätať alebo reagovať na ne. Algoritmy sociálnych sietí nepretržite vyhodnocujú jednotlivé príspevky a cieľom tohto procesu je to, aby ste na vašej nástenke videli iba také príspevky, ktoré Vás zaujímajú a sú pre Vás hodnotné.

EdgeRank – hodnotenie príspevkov na Facebooku

EdgeRank je algoritmus, ktorý vyhodnocuje príspevky a určuje, ktoré z nich uvidíte na Vašej nástenke. Aj keby ste s vašimi známimy mali rovnakých priateľov a páčili by sa vám rovnaké stránky, je možné, že sa vám na nástenke zobrazia odlišné príspevky. Je to tým, že každý človek reaguje na príspevky ináč a samozrejme Facebook to pozorne sleduje.

Ako funguje EdgeRank?

EdgeRank určuje ktoré príspevky sa Vám zobrazia a v akom poradí. Do úvahy berie tri základné faktory.

  • Afinita – vzájomný vzťah s priateľom alebo stránkou. V skratke to znamená to, že čím viac so stránkou alebo priateľom komunikujete formou komentovania, zdieľania alebo klikania na “páči sa mi to”, tým silnejší je váš vzťah a výrazne to môže ovplyvniť zobrazenie príspevkov.
  • Typ reakcie – veľký vplyv na hodnotenie má spôsob, akým na príspevky stránky alebo osoby reagujete. Ak sa Vám niečo páči, má to menší vplyv ako keď niečo komentujete. Facebook podporuje multimediálny obsah a preto hodnota komentára na fotografiu je vyššia ako hodnota komentára na textový príspevok. Sledované je všetko čo sa dá zachytiť, čiže aj preklik na odkazy, otvorenia profilov a aj samotné zobrazenie príspevkov.
  • Čas vytvorenia príspevku – samozrejme dôraz je kladený aj na čas pridania príspevku. Čím je príspevok novší, tým vyššie ho uvidíte, ale je možné, že ak príspevok je vysoko hodnotený, uvidíte ho na nástenke aj po niekoľkých hodinách a predbehne príspevky iných stránok a priateľov.

edgerank_newest

Facebook na nástenkách podporuje dva spôsoby získavania príspevkov: hlavné novinky a najnovšie príspevky. EdgeRank má vplyv na obidva spôsoby a je aktualizovaný pri každej interakcii. Isté je jedine to, že príspevky zobrazené priamo na časových osách stránok a priateľov momentálne neovplyvňuje.

GraphRank – hodnotenie príspevkov v aplikáciách

Existuje množstvo aplikácií a hier, ktoré zobrazujú Vašu Facebook nástenku vo svojom rozhraní. Rozdiel oproti EdgeRank je v tom, že príspevky sú prispôsobené aj aplikácií, ktorá ich zobrazuje. V praxi to môže vyzerať tak, že ak práve používate aplikáciu, ktorá patrí do kategórie zábava a jej súčasťou je aj zobrazovanie vašej nástenky, GraphRank pravdepodobne zabezpečí to, že sa vám zobrazí viac príspevkov o zábave ako príspevkov, patria do kategórie biznis.

Ako to využijete v prospech vašich firemných stránok

Celé smerovanie vašej sociálnej komunikácie by malo smerovať k budovaniu vzťahu s vašimi fanúšikmi. Je dôležité pravidelne publikovať obsah, ktorý fanúšikov zaujíma. Internet je čím ďalej tým viac multimediálny. Preto aj vy pridávajte fotografie, videá, zdieľajte stránky týkajúce sa Vášho podnikania. Ak nemáte dostatok vlastného obsahu, zdieľajte cudzí obsah, ktorý zaujal vás a môže zaujať aj vaších fanúšikov. O tom kedy a akou formou prispievať na nástenku sme už v minulosti napísali zaujímavý článok.

edgerank_statsNezabudnite s fanúšikmi komunikovať. K úspešnému budovaniu vzťahu so zákazníkmi je potrebná aj ich reakcia. Preto sa nebojte pýtať na názory, vyžadujte od fanúšikov reakciu a zapájajte sa do diskusií. Všetko sledujte, merajte a vyhodnocujte. Sami musíte vedieť akých fanúšikov máte, čo sa im páči viac, čo menej a čoskoro sa sami presvedčíte o tom, aký pekný pocit je ak sa s fanúšikmi podelíte o váš úspech, ktorý sa bude páčiť stovkám ľudom, desiatky z nich vás pochvália v komentároch a nájdu sa aj jedinci, ktorí zdieľaním vašich príspevkov pritiahnu nových fanúšikov a potencionálnych zákazníkov.