Vytváranie Facebook aplikácií dáva vývojárom možnosť lepšie integrovať základné vlastnosti Facebooku do webových a mobilných služieb. Facebook aplikácie môžu pomocou rozhrania Facebook API využívať rôzne funkcie stránky Facebook.com, vrátane čítania a zapisovania na nástenky alebo vytváranie a posielanie notifikácii. Zároveň je možné využívať sociálne pluginy a dialógové okná, vďaka ktorým aplikácia môže vytvárať rôzne sociálne väzby alebo publikovať obsah.

Aplikácie môžu byť súčasťou Facebook stránok vo forme záložky pod titulnou fotografiou alebo vo forme tzv. Canvas aplikácie, ktorá je publikovaná na doméne apps.facebook.com. Obidve formy fungujú podobne ako bežná internetová stránka, no ich obsah je vložený do prostredia stránky Facebook.com. Facebook aplikácie sa taktiež využívajú na integrovanie Facebook prihlásenia alebo na publikovanie obsahu z webových stránok a mobilných aplikácií.

Z hľadiska marketingu sú Facebook aplikácie vhodné na propagáciu značky a produktov, nakoľko obsah aj vzhľad aplikácie sa dá v plnej miere prispôsobovať. Pomocou aplikácie môže spoločnosť zábavnou alebo pútavou formou propagovať svoje produkty a služby, získavať údaje od svojich návštevníkov a návštevníkov jednoduchou formou konvertovať na fanúšikov svojej Facebook stránky.

Pri zložitejších aplikáciách, ktoré vyžadujú presné identifikovanie návštevníkov, sa dá využiť pripojenie k FB aplikácii, pomocou ktorého návštevník potvrdí spojenie s konkrétnou aplikáciou a poskytne svoj identifikátor a základné údaje. Tieto údaje môže FB aplikácia uložiť a naviazať na ďalší obsah, ktorý sa v aplikácii vytvára. Vďaka tomu môže byť obsah aplikácií v plnej miere personalizovaný.

V súčasnosti je podľa platných pravidiel spoločnosti Facebook tento typ služby jedinou legálnou cestou na organizovanie súťaží na Facebooku, nakoľko sa v pravidlách uvádza, že súťaže sa môžu organizovať iba v aplikáciách tretích strán, na súťaženie nesmú využívať vstavaný mechanizmus Facebooku (páči sa mi to, komentár, zdieľanie) a na vyhlásenie víťaza sa musí použiť kontakt, ktorý súťažiaci odovzdá dobrovoľne v aplikácii. Súťaže v ktorých sa víťazi určujú pomocou počtu zdieľaní alebo kliknutí na „páči sa mi to“ nie sú v súlade s pravidlami a v budúcich článkoch poukážeme na výhody, ktoré získate prevádzkovaním vlastnej Facebook aplikácie.

My, vývojári zo spoločnosti Originals, s.r.o., sa tvorbe Facebook aplikácií venujeme od roku 2010. Pri ich tvorbe využívame najnovšie možnosti Facebook API, rešpektujeme práva a súkromie používateľov i pravidlá spoločnosti Facebook. Snažíme sa využiť bohaté skúsenosti získané z dlhoročného programovania webových a mobilných aplikácií, vytvárať efektívne marketingové nástroje, ktoré spoločnostiam poskytnú moderný a zaujímavý priestor na komunikovanie značky. Tvrdíme, že pri aplikáciách sa netreba obmedzovať iba na Facebook API, ale odporúčame využívať aj integrovanie ďalších populárnych online služieb (Twitter, Foursquare, Google, Instagram …), generovanie PDF poukazov, QR kódov a pod.

V najbližších článkoch vás prevedieme niekoľkými typmi Facebook aplikácií a popíšeme techniky a možnosti, ktoré môžete využiť v tomto segmente.