Informačný systém pre správu prepravných objednávok

, ,

Medzinárodná výrobná firma z podtatranského regiónu nás oslovila, aby sme jej pomohli zefektívniť riadenie prepravy v areáli podniku. Do areálu vstupuje denne niekoľko desiatok nákladných vozidiel od rôznych prepravcov z rôznych krajín Európy. Každý vstup je potrebné správne naplánovať a sledovať, aby v stiesnenom priestore nenastali kolízie a zároveň je nutné, aby bol evidovaný akýkoľvek pohyb v areáli. Potrebné evidovať aj presné časy, za aké boli jednotlivé prepravné objednávky vybavené v skladoch a ako dlho sa zdržali medzi vrátnicou a rampami.

Naše riešenie je webová aplikácia vytvorená v jazyku PHP s využitím Zend Frameworku a údaje sú uložené v denne zálohovanej MySQL databáze. Základným zobrazením je kalendár, v ktorom zamestnanci okamžite vidia aktuálny stav objednávok, čísla vozidiel, mená dodávateľov a odberateľov a rôzne ikony, ktoré poukazujú na dôležitosť objednávky, typ vozidla alebo prítomnosť komentárov. Pre vyhľadávanie a filtrovanie je prítomné aj tabuľkové zobrazenie a oprávnené osoby majú kompletný prehľad o histórii zmien.

Do aplikácie pristupuje naraz viacero zamestnancov z rôznych pracovísk, logisti môžu plánovať a sledovať svoje objednávky aj keď nie sú prítomní v sídle firmy. Každé stredisko (vrátnica, sklad, logistika) môže podľa určitých pravidiel meniť stav objednávky a pridávať komentáre.

Znalosti

Publikované

26. novembra 2015

Pridaj komentár