Služby

Facebook aplikácie

Našou hlavnou činnosťou je tvorba aplikácií pre sociálne siete. Pri ich vytváraní zohľadňujeme požiadavky klienta a dotvárame tak jeho predstavu o fungovaní aplikácie pomocou najnovších technológií, pričom dbáme na neustále sa meniace zásady a pravidlá sociálnych sietí.

Viac o tvorbe Facebook aplikácií

Android aplikácie

Vytvárame rôzne aplikácie, ktoré využívajú možnosti Android zariadení a online technológií.

Viac o tvorbe mobilný aplikácií

Správa Facebook a web stránok

Počas našej práce sme získali množstvo skúseností, vďaka ktorým dokážeme využiť všetky funkcie, ktoré sociálne siete a webové stránky poskytujú. Pomocou našich tipov a postupov premeníme obyčajné profily a stránky na konkurencie schopné marketingové nástroje.

Pre tento účel sme si vytvorili online nástroj Originals Social Suite, vďaka ktorému dokážeme efektívnejšie monitorovať sociálne siete, sledovať činnosti používateľov a automaticky publikovať obsah v akúkoľvek naplánovanú hodinu a deň.

Viac o správe stránok O aplikácii Originals Social Suite